Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã làm việc tại xã Song Liễu

22/09/2023 16:35 Số lượt xem: 62

Ngày 22/9/2023, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã có buổi làm việc tại xã Song Liễu về việc đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Đến tháng 8/2023 xã Song Liễu đạt 13/19 tiêu chí NTM giai đoạn 2022 – 2025, còn 6 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã chưa có hội trường đa năng và khu thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Chưa có điểm vui chơi giải trí và thể thao độc lập cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Thôn Liễu Lâm chưa có nhà văn hóa, hiện tại sinh hoạt cộng đồng tại đình làng; tiêu chí thu nhập, chưa đạt 64 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tổ chức sản xuất chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; tiêu chí y tế; tiêu chí môi trường. Đối với tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025 đến nay đạt 4/19 tiêu chí, còn 15 tiêu chí chưa đạt đó là các tiêu chí về: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại, nông thôn; thông tin và truyền thông; thu nhập; nghèo đa chiều; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; tiếp cận pháp luật; hành chính công; môi trường; Quốc phòng và an ninh… Tại buổi làm việc các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí chưa đạt từ đó đưa gia những giải pháp kiến nghị để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, văn phòng điều phối để kịp thời giải quyết trong thời gian sớm nhất.

 

Quốc Hoàn