Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 953
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 119/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 An ninh - Quốc phòng 16/11/2023
2 10/TB- TT HĐND THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thị xã Thuận Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Lĩnh vực khác 10/11/2023
3 118/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 23/10/2023 của Ban thường vụ Thị ủy Thuận Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023 và định hướng đến năm 2030” Lĩnh vực khác 08/11/2023
4 1369/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND; hướng dẫn số 4008/HD-SLĐTBXH ngày 27/10/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh Lao động - Thương binh - Xã hội 06/11/2023
5 117/KH- UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 Lao động - Thương binh - Xã hội 06/11/2023
6 1364/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Lĩnh vực khác 06/11/2023
7 1364/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Lĩnh vực khác 06/11/2023
8 52/CTr-TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023 Lĩnh vực khác 31/10/2023
9 113/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Giao thông vận tải 30/10/2023
10 11/CTr- TTHĐND20 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023 Lĩnh vực khác 30/10/2023
11 10/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 11 năm 2023 Lĩnh vực khác 27/10/2023
12 114/KH- UBND KẾ HOẠCH Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Nội vụ 26/10/2023
13 1309/UBND-VP V/v thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng biên lai điện tử Nội vụ 26/10/2023
14 113/KH- UBND KẾ HOẠCH Triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận Thành Y tế 20/10/2023
15 166/KH- BATGT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại thị xã Thuận Thànhnăm 2023 An ninh - Quốc phòng 18/10/2023
16 1223/UBND-QLĐT, CATX V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng “Thị xã an toàn giao thông”. Giao thông vận tải 09/10/2023
17 01/KH- BCĐ KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện thị xã Thuận Thành năm 2023 Lĩnh vực khác 09/10/2023
18 1217/UBND-VX V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ Y tế 06/10/2023
19 1218/UBND-NC V/v phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thị xã An ninh - Quốc phòng 06/10/2023
20 111/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2023 Tư pháp 06/10/2023
Trang 1/48|<<123456>>|