Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1054
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 79- KH/TU KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ Lĩnh vực khác 10/04/2024
2 04/KH-BCĐ138 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2024 An ninh - Quốc phòng 29/03/2024
3 40/HD- BTGHU HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) Lĩnh vực khác 29/03/2024
4 59/CTr-TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 4 năm 2024 Lĩnh vực khác 29/03/2024
5 426/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024) Văn hoá - Thể thao - Du lịch 28/03/2024
6 02/CV-BCĐLNATTP V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024 Lĩnh vực khác 28/03/2024
7 01/KH- BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Nin Văn hoá - Thể thao - Du lịch 28/03/2024
8 52/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới An ninh - Quốc phòng 28/03/2024
9 02/CV- BCĐLNATTP V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024 Lĩnh vực khác 28/03/2024
10 03/CTr- UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 4 năm 2024 Lĩnh vực khác 28/03/2024
11 39/HD-BTGHU HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024) Lĩnh vực khác 28/03/2024
12 37/TB-TTr Thông báo Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chánh thanh tra thị xã Nội vụ 28/03/2024
13 49/TB- UBND THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại phiên họp UBND thị xã tháng 3 năm 2024 Nội vụ 25/03/2024
14 293/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 Lĩnh vực khác 21/03/2024
15 1450/QĐ-TU QUYẾT ĐỊNH Chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn hóa thông tin nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội vụ 20/03/2024
16 24/GM- UBND GIẤY MỜI Dự phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3 năm 2024 Nội vụ 18/03/2024
17 278/UBND-VP V/v mở tài khoản ngân hàng để tích hợp TTHC và thực hiện thanh toán trực tuyến Nội vụ 13/03/2024
18 274/UBND-TNMT V/v thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thị xã Thuận Thành Tài nguyên-Môi trường 12/03/2024
19 245/UBND-KT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 Tài nguyên-Môi trường 07/03/2024
20 45/KH- UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thị xã Thuận Thành năm 2024 An ninh - Quốc phòng 05/03/2024
Trang 1/53|<<123456>>|