Phường Trạm Lộ có 15 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

26/02/2024 07:06 Số lượt xem: 131

Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyển quân, Ban chỉ huy quân sự phường Trạm Lộ đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao hằng năm. Năm 2024, phường Trạm Lộ có 15 công dân sẵn sàng nhập ngũ, trong đó: có 12 công dân tham gia quân sự và 3 công dân tham gia công an. Về trình độ của các công dân có 2 cao đẳng và 13 công dân trình độ phổ thông. Với kết quả đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã động viên mọi nguồn lực cho nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai chặt chẽ trong tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Trước khi tiến hành sơ khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự phường luôn chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự họp đánh giá, rà soát lại số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; công tác tiếp đón quân nhân xuất ngũ. Trước ngày giao nhận quân, phường đã chỉ đạo các ban, ngành, khu phố tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gắn hoạt động truyền thống của địa phương với công tác tuyển chọn và giao nhận quân./.

 

Hữu Ánh