Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 195
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 224/QĐ-SXD Về việc công bố Chỉ số giá xây dựng - Phần Xây dựng Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ngoại vụ 20/11/2023
2 1961/SXD-QLXD Thông báo, đề nghị nghiên cứu áp dụng các nội dung sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Chương trình, Dự án 01/11/2023
3 09/GPXD IẤY PHÉP XÂY DỰNG: Công trình Hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 3, thuộc dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II Xây dựng 19/10/2023
4 1706/SXD-QLXD (BẢN CHUẨN) V/v áp dụng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thiết kế xây dựng Chương trình, Dự án 02/10/2023
5 1706/SXD-QLXD V/v áp dụng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thiết kế xây dựng Chương trình, Dự án 02/10/2023
6 1304/SXD-ĐT&HT V/v tham gia ý kiến điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài Chương trình, Dự án 31/08/2023
7 109/SXD-QLXD V/v kiểm tra hiện trường dự án đề nghị cấp phép xây dựng DA Goertek Ngoại vụ 03/08/2023
8 107/BC-SXD Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Ngoại vụ 03/08/2023
9 106/BC-SXD Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 Ngoại vụ 03/08/2023
10 1313/SXD-VP V/v thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH Ngoại vụ 02/08/2023
11 1309/SXD-QLN V/v xác minh thông tin về các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê NOXH tại các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Chương trình, Dự án 02/08/2023
12 1311/SXD-VP V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023 Ngoại vụ 02/08/2023
13 221/TB-SXD Thông báo sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6 năm 2023) Xây dựng 26/07/2023
14 1250/SXD-QH V/v giới thiệu địa điểm lập quy hoạch chi tiết, dự án ĐTXD Khu nhà ở tại thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình Xây dựng 22/07/2023
15 1254/SXD-TTr V/v mời họp để thống nhất một số vấn đề liên quan nội dung thanh tra công tác quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Thuận Thành III – Modul 1 Ngoại vụ 21/07/2023
16 77/QĐ-SXD Quyết định công khai quyết toán năm 2022 Ngoại vụ 18/07/2023
17 85/BC-SXD Báo cáo Kết quả triển khai “Tỉnh an toàn giao thông” Tuần 2 tháng 7 (từ ngày 06/7/2023 đến ngày 12/7/2023) Ngoại vụ 12/07/2023
18 1165/SXD-VP Tham gia ý kiến về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 Ngoại vụ 11/07/2023
19 1172/SXD-QH V/v đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định Bãi bỏ "Quyết định số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh". Ngoại vụ 11/07/2023
20 1169/SXD-KT&VLXD V/v đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu Ngoại vụ 11/07/2023
Trang 1/10|<<123456>>|