Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 118
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 417/SXD-HCTH Xin ý kiến về nội dung thủ tục hành chính nội bộ Ngoại vụ 22/03/2023
2 414/SXD-HCTH Hướng dẫn công ty Thông Hiệp về năng lực hoạt động xây dựng Ngoại vụ 22/03/2023
3 419/SXD-HCTH Đăng ký đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 Ngoại vụ 22/03/2023
4 405/SXD-TTr V/v Thực hiện triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023 Ngoại vụ 21/03/2023
5 412/SXD-KT&VLXD Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật giá (sửa đổi) Ngoại vụ 21/03/2023
6 17/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (đợt 3 năm 2023) Ngoại vụ 20/03/2023
7 435/TB-SXD Thông báo sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 12 năm 2022) Xây dựng 14/12/2022
8 2097/SXD-HCTH V/v đánh giá cơ quan, đơn vị Trong sạch, vững mạnh năm 2022 Hành chính 22/11/2022
9 1993/SXD-QLN V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án Khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Yên Phong Xây dựng 07/11/2022
10 1631/SXD-TTr V/v thực hiện quy định về nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Ngoại vụ 14/09/2022
11 1545/SXD-QLN V/v phối hợp trả lời đơn thư công dân Ngoại vụ 30/08/2022
12 305/TB-SXD Thông báo sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 9 năm 2022) Ngoại vụ 29/08/2022
13 1537/SXD-HCTH V/v góp ý xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá CĐS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ngoại vụ 29/08/2022
14 1532/SXD-HCTH V/v báo cáo kết quả 9 tháng của năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022 Ngoại vụ 28/08/2022
15 1524/SXD-ĐT&HT Tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Ngoại vụ 25/08/2022
16 302/TB-SXD Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp Khu quản lý trạm bơm Đại Đồng Thành thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 Chương trình, Dự án 25/08/2022
17 1516/SXD-HCTH V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay Ngoại vụ 25/08/2022
18 1514/SXD-QH V/v góp ý kiến đối với Dự thảo kết quả rà soát HTKT, HTXH tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Ngoại vụ 24/08/2022
19 1378/SXD-QLN Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với 53/75 lô đất ở thuộc Dự án ĐTXD Khu dân cư nông thôn xã Đại Đồng Thành (điểm 3), huyện Thuận Thành Xây dựng 08/08/2022
20 279/TB-SXD Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy kính nổi nhập khẩu của công ty TNHH Vinh Oanh (lô hàng tháng 8) Xây dựng 08/08/2022
Trang 1/6|<<123456>>|