Thuận Thành tổ chức hội nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án thu hồi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4

22/02/2024 17:01 Số lượt xem: 1228

Ngày 22.2.2024, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa phận thị xã Thuận Thành tổ chức hội ghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đơn vị chuyên môn của tỉnh, thị xã.  Lãnh đạo các xã có đường vành đai 4 đi qua và đơn vị tư vấn.


 

Hiện nay, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 đoạn qua thị xã phát sinh một số khó khăn vướng mắc như: phát sinh thêm một số ngôi mộ vô chủ, mộ tròn, mộ đất…, một số diện tích đất chưa thu hồi gồm đất nông nghiệp, đất ở, đất trang trại do bán trái thẩm quyền, hoặc có tranh chấp… Trên cơ sở báo cáo của các xã, phường và đơn vị tư vấn, sự tham mưu của ngành chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - phó Chủ tịch UBND thị xã đã cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp vào từng nội dung, từng trường hợp cụ thể đối với các xã, phường có dự án đường vành đai 4 đi qua. Đồng chí phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các xã, phường bám sát chỉ đạo của thị xã, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các giải pháp để thực hiện thu hồi diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật./.

Quốc Hoàn