Phường Trang Hạ

02/11/2016 08:25 Số lượt xem: 12329

        Trang Hạ nằm ở phía Tây Bắc thị xã Từ Sơn, phía Đông giáp phường Đồng Nguyên, phía Tây giáp phường Châu Khê, Phía Bắc giáp phường Đồng kỵ, phía Nam giáp phường Đình Bảng. Phường Trang Hạ được thành lập từ xã Đồng Quang theo Nghị định số 01/NĐ - CP ngày 24/9/2008 của Chính phủ về thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phường Trang Hạ có diện tích đất tự nhiên 255,69ha, 1.278 hộ, 5.510 nhân khẩu. Dân cư sinh sống tập trung ở 3 khu phố, Trang Liệt, Bính Hạ và khu phố Mới.

         Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Từ ngày thành lập, phường Trang Hạ đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện chiếu sáng, cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp được đầu tư xây dựng, chỉnh trang... Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Số hộ khá và giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm, không có hộ đói. Truyền thống văn hóa của quê hương đậm đà bản sắc dân tộc luôn được bảo tồn và  phát huy. Các di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng được quan tâm bảo vệ.

          Sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội được chăm lo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân trong phường được tăng cường và mở rộng. Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội phát huy tốt vai trò thu hút tập hợp quần chúng, động viên đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương; vượt qua mọi khó khăn mang hết trí tuệ, sức lực xây dựng đời sống văn hóa trong mỗi gia đình và khu dân cư.

           Công tác xây dựng Đảng luôn được đẩy mạnh. Đảng bộ phường hiện có 229 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, thống nhất, liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

          Với truyền thống lao động cần cù sáng tạo, nhân dân trong phường luôn đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước. Phường Trang Hạ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích và phát triển lớn mạnh trong những năm tiếp theo. 

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND PHƯỜNG

Ông Dương Bá Trường – Sinh năm 1969 - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Ông Trần văn Ngọc – Sinh năm 1962 - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Ông Trần Khánh Uẩn – Sinh năm 1962 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

 

Ông Ngô Hữu Tiến – Sinh năm 1961 – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

 

Ông Ngô Hữu Tứ – Sinh năm 1965 - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND

Phan Đình Sinh - CB Văn hóa phường Trang Hạ