UBND Phường Tân Hồng

10/04/2017 09:08 Số lượt xem: 11403

UBND Phường Tân Hồng – TX. Từ Sơn – Bắc Ninh         

          I. Giới thiệu chung

         Tân Hồng là vùng đất có lịch sử lâu đời, giầu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân Tân Hồng đã tạo nên truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ quê hương, đất nước.

          Là địa phương có phong trào cách mạng sớm, ngay từ thập niên của thế kỷ XX, nhiều thanh niên học sinh yêu nước đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin, tích cực hoạt động cách mạng, trở thành lớp đảng viên đầu tiên của Từ Sơn như các đồng chí : Vũ độ, Phạm Huy Kha, Phan Văn Huệ …Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Tân Hồng đã cùng nhân dân cả nước đập tan chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền mới trong tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm 1945; tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm  lược thắng lợi; đồng thời ra sức sản xuất xây dựng quê hương, chi viện sức người, sức của cho tuyền tuyến, góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

          Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, chủ động vươn lên Đảng bộ và nhân dân phường Tân Hồng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn  và toàn diện cả về kinh tế - chính trị - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang và khởi sắc.

II/ Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên

          - Phường Tân Hồng nằm ở phía Nam thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh, cách Thành phố Bắc  Ninh 13 km về phía Đông Bắc; cách Thủ đô Hà Nội 18 km về phía Tây. Phía Bắc giáp phường Đông Ngàn, phía Tây giáp Phường Đình Bảng, phía Nam giáp xã Phù Chẩn, phía Đông giáp các xã Hoàn Sơn, Đại Đồng huyện Tiên Du – Bắc Ninh.

         - Phường Tân Hồng có diện tích tự nhiên là 470,5 ha, trong đó diện tích đất canh tác chiếm 150 ha. Dân số của phường tính đến tháng 10/2016 là 12.131, với  2.744 hộ, sinh sống ở 6 khu phố là (Dương Lôi, Đại Đình, Trung Hòa, Yên Lã 1, Yên Lã 2 và Nội Trì).

         Tân Hồng nằm ven quốc lộ 1A, đây là đường giao thông quan trọng của đất nước, ngoài ra, phường còn có 2 tỉnh lộ là đường Lý Thái Tổ và đường Lý Thái Tông chạy qua nối liền các khu công nghiệp, vùng kinh tế trong tỉnh, đây là điều kiện thuận lợi để phường Tân Hồng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

III. Về phát triển kinh tế - VH – XH – ANQP.

         Những năm qua, cùng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong phường, Tân Hồng đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

         Trong sản xuất nông nghiệp, đã có bước chuyển biến tích cực, năng suất lúa những năm gần đây đạt từ 115 – 120 tạ/ha/năm, thu nhập trên 1ha mầu chuyên canh đạt 508 triệu/ha/năm. Chăn nuôi phát triển mạnh tập trung ở đàn gia cầm, thủy cẩm dao động từ 158 đến 160 nghìn con…

         Trong sản xuất công nghiệp TTCN – TMDV: Phát huy lợi thế địa phương có hệ thống đường giao thông  thuận lợi, có điều kiện tiếp cận với các trung tâm buôn bán của khu vực; nơi có các khu công nghiệp và cụm công nghiệp phát triển. UBND phường luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các hộ dân trong phường mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tính đến cuối năm 2016 toàn phường có trên 60 doanh nghiệp và trên 300 hộ sản xuất CN-TTCN, 92 hộ xây dựng, thu hút gần 3000 lao động vào làm việc. Tỷ trọng thu nhập trong lĩnh vực công nghiệp- TTCN –DVTM chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập toàn phường và nắm giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương.

          Lĩnh văn hóa xã hội, phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định, cơ sở vật chất được đầu tư tang cường, đảm bảo cho công tác dạy và học (không còn phòng học cấp 4. Đến nay, 4/4 nhà trường điều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường THCS và Tiểu Học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa được duy trì thường xuyên, qua kết quả bình xét hàng năm có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa.  

         Hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, các di tích LSVH được quan tâm, đầu tư nâng cấp ngày một khang trang.  8/10 Đình, Đền, Chùa dã được xếp hạnh di tích LSVH, trong đó có 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Các CLB thơ, đội văn nghệ, TDTT được thành lập và hoạt động tích cực ở các khu phố đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

          Cùng với xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, các chính sách xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân luôn được Đảng, chính quyền phường  quan tâm. Để đảm bảo đời sống nhân dân ổn định UBND phường thường xuyên quan tâm và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ mua BHYT cho  hộ cận nghèo và trợ cấp các hộ nghèo lúc giáp hạt, tặng quà nhần dịp Lễ, Tết…. Thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng đúng quy định. Do vậy, đời sống nhân dân trong phường không ngừng được cải thiện, hơn 70% số hộ có nhà kiên cố, 100% số hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh, cơ bản các hộ đều có xe máy, điện thoại, tivi, số hộ giầu ngày càng tăng, số hộ nghèo năm 2017 giảm còn 39 hộ, không có hộ đói. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh .

          Bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cán bộ và nhân dân phường Tân Hồng vui mừng trước sự đổi mới của quê hương, tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng cùng chung tay xây dựng quê hương Tân Hồng ngày càng giầu mạnh, ấm no.

IV. Bộ máy, Cơ cấu tổ chức và cán bộ, công chức

 phường Tân Hồng

(Thời điểm 15/12/2016)

-----------

          Tân Hồng là phường loại 2, có tổng số lượng 21 cán bộ, công chức.

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ, chức danh công tác hiện nay

 

Khối Đảng

1

Nguyễn Như Văn

1958

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường

2

Nguyễn Chính Nghĩa

1965

Phó BT Đảng ủy phường

3

Nguyễn Văn Oanh

1961

Đảng ủy viên

4

Nguyễn Công Xuân

1958

Đảng ủy viên

5

Dương Văn Giáp

1985

Đảng ủy viên

6

Trần Quang Thủy

1962

Đảng ủy viên

7

Nguyễn Như Tân

1963

Đảng ủy viên

8

Phạm Thị Hải Anh

1972

Đảng ủy viên

9

Vũ Văn Trung

1958

Đảng ủy viên

10

Phan Viết Hưởng

1980

Đảng ủy viên

11

Chu Quang Hà

1979

Đảng ủy viên

12

Chu Quang Khoản

1962

Đảng ủy viên

13

Dương Xuân Tới

1974

Đảng ủy viên

 

Khối chính quyền

 

 

 

Hội đồng nhân dân phường (gồm Thường trực HĐND phường có 02 ông; đại biểu HĐND có 26 ông bà)

1

Nguyễn Chính Nghĩa

1965

Chủ tịch HĐND phường

2

Nguyễn Văn Oanh

1961

Phó Chủ tịch HĐND phường

 

Uỷ ban nhân phường có 4 thành viên

1

Chu Quang Khoản

1962

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Như Tân

1963

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Phan Viết Hưởng

1980

Trưởng Công An phường

4

Dương Xuân Tới

1974

CHT Quân Sự phường

III

Khối đoàn thể

1

Trần Quang Thủy

1962

Chủ tịch UB MTTQ phường

2

Phạm Thị Hải Anh

1972

Chủ tịch Hội phụ nữ phường

3

Dương Văn Giáp

1985

Bí thư Đoàn phường phường

4

Nguyễn Công Xuân

1958

Chủ tịch Hội Nông dân phường

5

Vũ Văn Trung

1958

Chủ tịch Hội CCB phường

V

Đội ngũ cán bộ, công chức

1

Đặng Thị Hương

1986

Công chức Văn phòng – Thống Kê

2

Nguyễn Xuân Lộc

1981

Công chức Văn phòng – Thống Kê

3

Bùi Đức Cường

1974

Công chức Tài chính – kế toán

4

Trần Quang Trung

1961

Công chức Địa chính – Xây dựng

5

Vũ Mạnh Đức

1981

Cán bộ Địa chính – Xây dựng

6

Nguyễn T. Phương Mai

1983

Công chức Tư Pháp – Hộ tịch

7

Nguyễn Văn Huấn

1966

Cán bộ Tư Pháp – Hộ tịch – Phó CHQS

8

Chu Quang Hà

1979

Công chức Tư Pháp – Hộ tịch

9

Nguyễn Văn Thuyết

1961

Công chức Văn hóa – Xã hội

10

Nguyễn Thị Ban Mai

1989

Công chức Văn hóa – Xã hội

         

 

          V, Bộ phận một cửa (nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường trên 4 lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, Xây dựng, Đất đai, Giải quyết chính sách xã hội) gồm 4 người:

1

Nguyễn T.Phương Mai

1983

Tổ trưởng. Phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch

2

Nguyễn Xuân Lộc

1981

Cán bộ phụ trách một cửa

3

Trần Quang Trung

1961

Phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai

4

Đặng Thị Hương

1986

Văn phòng – Thống kê

5

Nguyễn T. Ban Mai

1989

Phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực giải quyết chính sách xã hội

 

          V, Bộ phận trực tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (lịch trực vào thứ 5 hàng tuần):

          *Thành phần trực tiếp gồm:

          + Ông Nguyễn Chính Nghĩa    Chủ tịch HĐND phường

          + Ông Chu Quang Khoản                 Chủ tịch UBND phường

          + Ông Nguyễn Văn Oanh                  Phó Chủ tịch HĐND phường

- Cán bộ Tư pháp: Chu Quang Hà

- Cán bộ Văn phòng: Đặng Thị Hương

Nguồn: phường Tân Hồng