Từ Sơn khai giảng lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung, khóa 9 (2023 - 2025)

28/11/2023 08:40 Số lượt xem: 190

Sáng ngày 27/11, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thành ủy Từ Sơn tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Thành phố Từ Sơn, khóa 9 (2023 - 2025).


 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đại diện các khoa, phòng nhà trường. Thành phố Từ Sơn có các đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Phó Bí thư TT Thành ủy, đ/c Hoàng Bá Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, đại diện các phòng, ban thành phố, Đảng ủy các phường.


 

Tham dự khóa học có 58 học viên từ các Chi, Đảng bộ trong thành phố. Đây là những cán bộ dự nguồn của cơ sở và thành phố. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định về việc mở lớp, Quyết định cử Chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng Trường Chính trị NVC, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp học của Thành ủy Từ Sơn.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng các học viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được chọn cử tham gia lớp học. Chương trình học toàn khoá trong 2 năm sẽ trang bị cho học viên kỹ năng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở... Đồng chí cũng yêu cầu các khoa, phòng của Nhà trường làm tốt công tác quản lý, giảng dạy đảm bảo đúng kế hoạch mở lớp đã đề ra.


 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho học viên, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Từ Sơn thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ dự nguồn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đ/c mong muốn nhận được quan tâm phối hợp chặt chẽ của trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ trong công tác đào tạo, quản lý lớp học. Đồng thời yêu cầu mỗi học viên phải xác định rõ cho mình động cơ học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cuối khóa học 100% học viên đều tốt nghiệp đạt loại Giỏi và Khá, không có học viên nào đạt loại Trung bình./.

TT-TB