Đoàn kiểm tra ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận cuối năm 2023 tại MTTQ thành phố Từ Sơn

22/11/2023 08:36 Số lượt xem: 226

Sáng ngày 21/11, Đoàn kiểm tra ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Kỳ, phó chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác Mặt trận cuối năm 2023 đối với MTTQ thành phố và phường Đình Bảng. 

Tiếp đoàn có Đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư TT thành ủy; đồng chí Đàm Thế Sử, ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, lãnh đạo đảng ủy và MTTQ phường Đình Bảng.


 

 Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe báo cáo triển khai chương trình công tác MT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Thành phố và phường Đình Bảng, đồng thời trực tiếp tiến hành kiểm tra sổ sách, các báo cáo triển khai các chương trình, nội dung do ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo trong năm 2023. Theo báo cáo, năm 2023, mặc dù lực lượng cán bộ mỏng, việc triển khai một số nhiệm vụ còn khó khăn, song  ủy ban MTTQ thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của MTTQ tỉnh, của thành ủy và phối hợp triển khai hiệu quả chương trình thống nhất hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do ủy ban TW MTTQ Việt Nam và địa phương phát động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vững mạnh, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát , phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… MTTQ thành phố luôn giữ vững là đơn vị dẫn đầu khối MTTQ cấp huyện trong tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thành viên Đoàn kiểm tra đã tham gia góp ý, chỉ rõ những nội dung triển khai còn chậm, còn tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện năm 2023 của MTTQ thành phố. và MTTQ phường Đình Bảng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư TT thành ủy nhấn mạnh: Việc kiểm tra đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ của MTTQ tỉnh giúp cho lãnh đạo các cấp và MTTQ thành phố nhìn rõ những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu MTTQ thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm các nội dung làm chưa tốt, chưa đảm bảo tiến độ. Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí lưu ý với đặc thù là đơn vị có nhiều khó khăn về công tác cán bộ, khối lượng công việc nhiều, MTTQ thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ... nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung chương trình thống nhất hành động năm 2024, để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác mặt trận trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để MTTQ thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029.


 

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Đức Kỳ, phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận năm 2023, mặc dù lực lượng cán bộ còn thiếu, song MTTQ thành phố và phường Đình Bảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có nhiều điểm sáng trong thực hiện các nội dung, chương trình hành động năm 2023. Đồng chí thống nhất cao với các ý kiến đóng góp của các thành viên tại buổi kiểm tra. Đồng thời đề nghị MTTQ thành phố và phường Đình Bảng nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới; sớm kiện toàn cán bộ MTTQ thành phố và tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, kế hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở tại phường Đồng Kỵ. Đồng thời bổ sung hoàn thiện các báo cáo gửi đoàn kiểm tra và báo cáo ủy ban MTTQ tỉnh theo quy định./.

HD-XK