Đại hội điểm MTTQ phường Đồng Kỵ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

25/02/2024 16:27 Số lượt xem: 168

Trong hai ngày 22 và 23/2, phường Đồng Kỵ tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được UB MTTQ thành phố Từ Sơn chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các phường trên địa bàn.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Triển, phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Ngô Minh Nam, ủy viên BTV thành ủy, phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Đàm Thế Sử, ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch T.T UBND thành phố, đồng chí Dương Đức Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; lãnh đạo 1 số phòng ban của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các phường trong thành phố; lãnh đạo đảng ủy, UBND, các ngành đoàn thể phường và các khu phố cùng 103 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong phường dự đại hội.


 

Với phương châm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng phường Đồng Kỵ văn minh, giầu đẹp”, 5 năm qua Ủy ban MTTQ phường Đồng Kỵ và các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ chương trình hành động đã đề ra. Nhiều sáng kiến mới, kinh nghiệm mới và thành quả trong hoạt động của Mặt trận đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của phường; vị trí, vai trò của MTTQ được khẳng định và nâng cao trong xã hội. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn. 5 năm qua toàn phường có gần 94% số hộ được công nhận gia đình văn hoá; 100% số khu phố trên địa bàn phường được công nhận là khu phố văn hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.


 

MTTQ phường và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và các hoạt động giúp đỡ hỗ trợ khác được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 328 triệu đồng; tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid 19. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh. MTTQ phường đã phối hợp tổ chức 80 buổi tiếp xúc cử tri, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Đức Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố và lãnh đạo đảng ủy phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả MTTQ phường Đồng Kỵ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp MTTQ phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về các KDC nhằm tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh.


 

Với tinh thần “Đoàn Kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ phường khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ thành phố Từ Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2019 – 2024 đã được ủy ban MTTQ tỉnh, UBND thành phố và phường Đồng Kỵ khen thưởng./.

HD-TB