Hội Chữ thập đỏ thành phố

14/08/2017 09:39 Số lượt xem: 10075

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ TỪ SƠN

*************

Chủ tịch Hội: Ngô Thị Lệ Huyền - Sinh năm 1985 

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Chữ thập đỏ:

          Chức năng:

          1. Hội Chữ thập đỏ là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi nguời Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.

          Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình thân ái, phục vụ đời sống, sức khoẻ nhân dân trong đó ưu tiên những nguời khó khăn nhất.

          2. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          3. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

          4. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Từ Sơn.

          5. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

          Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình xã hội của Nhà nước, giúp đỡ những nguời khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

          2. Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu tình nguyện; trồng và sử dụng cây thuốc Nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.

          3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển lực lượng thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nguồn: Hội CTĐ