Thành ủy Từ Sơn

14/07/2016 15:26 Số lượt xem: 5493
1. Trụ sở:
    đường Lý Thái Tổ - phường Đông Ngàn - thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:
    - Văn phòng Thành ủy
    - Ban Tổ chức Thành uỷ
    - Ban Tuyên giáo Thành uỷ
    - Ban Dân vận Thành uỷ
    - Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ
    - Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố