Sáng ngày 28/11, Đảng uỷ quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Xuân Lợi- TUV, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.