Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024
Số ký hiệu 116-NQ/BCSĐ Hình thức văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/01/2024 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024