Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024
Số ký hiệu 115-NQ/BCSĐ Hình thức văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/01/2024 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024