Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2023/TT-TTCP Hình thức văn bản Thông tư
Ngày ban hành 22/12/2023 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương