Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Số ký hiệu 03/2024/NĐ-CP Hình thức văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/01/2024 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành