Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 22/01/2024
Số ký hiệu 07/TB-TTr Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/01/2024 Người ký Trần Thanh Hải
Lĩnh vực Nội chính File đính kèm
Nội dung Thông báo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 22/01/2024