Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023
Số ký hiệu 43/QĐ-UBND Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/01/2024 Người ký Khác
Lĩnh vực Khác File đính kèm
Nội dung Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023