Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo Kết quả tổng hợp đề xuất, ý kiến, những cách làm hay, phương pháp mới, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Số ký hiệu 02-TB/BCU Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 09/01/2024 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Thông báo Kết quả tổng hợp đề xuất, ý kiến, những cách làm hay, phương pháp mới, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024