Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Đăng Quang)
Số ký hiệu 146/QĐ-TTr Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/12/2023 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Khác File đính kèm
Nội dung Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Đăng Quang)