Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 143/QĐ-TTr Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/12/2023 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Nội chính File đính kèm
Nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh