Ngày 19 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 55
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 28/TB-TTr Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban quý I năm 2024 Nội chính 09/04/2024
2 46/BC-TTr Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức Nội chính 08/04/2024
3 259/TTr-NV4 V/v triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Nội chính 02/04/2024
4 258/NQ-HĐND Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự toán vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 Khác 02/04/2024
5 257/NQ-HĐND Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn Ngân sách Trung ương) Khác 02/04/2024
6 250/NQ-HĐND Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao huyên Lương Tài (giai đoạn II) (Phụ lục số 33 của Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021) Khác 02/04/2024
7 02/2024/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Khác 02/04/2024
8 01/2024/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định về dịnh mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khác 02/04/2024
9 80/GM-TTr Giấy mời dự hội nghị giao ban Quý I/2024 Nội chính 01/04/2024
10 216/TTr-NV4 V/v công khai, minh bạch trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn và PCTN Nội chính 19/03/2024
11 199/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2019 - 2023 Khác 29/02/2024
12 159/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Kế hoạch triển khai phong trào thi đua; Quy chế hoạt động và nội dung giao ước thi đua năm 2024 Nội chính 27/02/2024
13 153/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2024 Nội chính 27/02/2024
14 811-TB/TU Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 Thi đua khen thưởng 23/02/2024
15 116-NQ/BCSĐ Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024 Thanh tra 30/01/2024
16 115-NQ/BCSĐ Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024 Thanh tra 30/01/2024
17 07/TB-TTr Thông báo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 22/01/2024 Nội chính 25/01/2024
18 43/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023 Khác 16/01/2024
19 03/2024/NĐ-CP Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thanh tra 11/01/2024
20 02-TB/BCU Thông báo Kết quả tổng hợp đề xuất, ý kiến, những cách làm hay, phương pháp mới, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Thanh tra 09/01/2024
Trang 1/3|<<123>>|

Thống kê truy cập

Online : 8517
Đã truy cập : 138407982