Ngày 23 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 69
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 28/TB-TTr Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban quý I năm 2024 Nội chính 09/04/2024
2 46/BC-TTr Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức Nội chính 08/04/2024
3 273/NQ-HĐND Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Khác 05/04/2024
4 259/TTr-NV4 V/v triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Nội chính 02/04/2024
5 280/NQ-HĐND Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Khác 02/04/2024
6 279/NQ-HĐND Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận chủ trương tổ chức, sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh Khác 02/04/2024
7 278/NQ-HĐND Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 Khác 02/04/2024
8 277/NQ-HĐND Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL3 mới Khác 02/04/2024
9 276/NQ-HĐND Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) Khác 02/04/2024
10 272/NQ-HĐND Nghị quyết số 272/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh Khác 02/04/2024
11 271/NQ-HĐND Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, thị xã Thuận Thành Khác 02/04/2024
12 270/NQ-HĐND Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an và Ban chỉ huy quân sự các xã năm 2024 Khác 02/04/2024
13 268/NQ-HĐND Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc thống nhất chủ trương ban hành Đề án "Xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2050" Khác 02/04/2024
14 267/NQ-HĐND Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc thống nhất chủ trương ban hành Đề án "Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030" Khác 02/04/2024
15 261/NQ-HĐND Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, thu hồi, phân bổ, hỗ trợ kinh phí Khác 02/04/2024
16 260/NQ-HĐND Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 Khác 02/04/2024
17 259/NQ-HĐND Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023) Khác 02/04/2024
18 258/NQ-HĐND Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự toán vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 Khác 02/04/2024
19 257/NQ-HĐND Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn Ngân sách Trung ương) Khác 02/04/2024
20 250/NQ-HĐND Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao huyên Lương Tài (giai đoạn II) (Phụ lục số 33 của Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021) Khác 02/04/2024
Trang 1/4|<<1234>>|

Thống kê truy cập

Online : 5381
Đã truy cập : 138837782