Ngày 15 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 50
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 28/TB-TTr Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban quý I năm 2024 Nội chính 09/04/2024
2 46/BC-TTr Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức Nội chính 08/04/2024
3 259/TTr-NV4 V/v triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Nội chính 02/04/2024
4 80/GM-TTr Giấy mời dự hội nghị giao ban Quý I/2024 Nội chính 01/04/2024
5 216/TTr-NV4 V/v công khai, minh bạch trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn và PCTN Nội chính 19/03/2024
6 199/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2019 - 2023 Khác 29/02/2024
7 159/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Kế hoạch triển khai phong trào thi đua; Quy chế hoạt động và nội dung giao ước thi đua năm 2024 Nội chính 27/02/2024
8 153/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2024 Nội chính 27/02/2024
9 811-TB/TU Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 Thi đua khen thưởng 23/02/2024
10 116-NQ/BCSĐ Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024 Thanh tra 30/01/2024
11 115-NQ/BCSĐ Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024 Thanh tra 30/01/2024
12 07/TB-TTr Thông báo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 22/01/2024 Nội chính 25/01/2024
13 43/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023 Khác 16/01/2024
14 03/2024/NĐ-CP Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thanh tra 11/01/2024
15 02-TB/BCU Thông báo Kết quả tổng hợp đề xuất, ý kiến, những cách làm hay, phương pháp mới, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Thanh tra 09/01/2024
16 1467/SKHCN-QLCN V/v tuyên truyền, phát động Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024 Khác 27/12/2023
17 02/2023/TT-TTCP Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra 22/12/2023
18 146/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Đăng Quang) Khác 11/12/2023
19 143/QĐ-TTr Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nội chính 08/12/2023
20 173/BC-KNC Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Khối NC) Thi đua khen thưởng 04/12/2023
Trang 1/3|<<123>>|

Thống kê truy cập

Online : 3132
Đã truy cập : 137934040