Ngày 22 tháng 2 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 41
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 116-NQ/BCSĐ Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024 Thanh tra 30/01/2024
2 115-NQ/BCSĐ Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024 Thanh tra 30/01/2024
3 07/TB-TTr Thông báo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 22/01/2024 Nội chính 25/01/2024
4 43/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2023 Khác 16/01/2024
5 03/2024/NĐ-CP Nghị định 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thanh tra 11/01/2024
6 02-TB/BCU Thông báo Kết quả tổng hợp đề xuất, ý kiến, những cách làm hay, phương pháp mới, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Thanh tra tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Thanh tra 09/01/2024
7 1467/SKHCN-QLCN V/v tuyên truyền, phát động Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024 Khác 27/12/2023
8 02/2023/TT-TTCP Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra 22/12/2023
9 146/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Đăng Quang) Khác 11/12/2023
10 143/QĐ-TTr Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nội chính 08/12/2023
11 173/BC-KNC Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Khối NC) Thi đua khen thưởng 04/12/2023
12 27/TTr-KNC Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (Khối NC) Thi đua khen thưởng 04/12/2023
13 982/TTr-NV4 V/v báo cáo kết quả xử lý cán bộ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và khắc phục sơ hở của cơ chế, chính sách là nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực Nội chính 04/12/2023
14 32-QĐ/TU Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trọng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh Nội chính 29/11/2023
15 30-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nội chính 29/11/2023
16 379/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Thanh tra 24/11/2023
17 4004/UBND-NC V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ Nội chính 10/11/2023
18 01/2023/TT-TTCP Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra Thanh tra 01/11/2023
19 131-QĐ/TW Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán Thanh tra 27/10/2023
20 785/TTr-NV4 V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTNTC và công khai minh bạch theo kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 09/10/2023
Trang 1/3|<<123>>|

Thống kê truy cập

Online : 6700
Đã truy cập : 130600106