Ngày 19 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 59
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 28/TB-TTr Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại hội nghị giao ban quý I năm 2024 Nội chính 09/04/2024
2 46/BC-TTr Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức Nội chính 08/04/2024
3 259/TTr-NV4 V/v triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Nội chính 02/04/2024
4 267/NQ-HĐND Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc thống nhất chủ trương ban hành Đề án "Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030" Khác 02/04/2024
5 261/NQ-HĐND Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, thu hồi, phân bổ, hỗ trợ kinh phí Khác 02/04/2024
6 260/NQ-HĐND Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 Khác 02/04/2024
7 259/NQ-HĐND Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023) Khác 02/04/2024
8 258/NQ-HĐND Nghị quyết số 258/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự toán vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 Khác 02/04/2024
9 257/NQ-HĐND Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn Ngân sách Trung ương) Khác 02/04/2024
10 250/NQ-HĐND Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao huyên Lương Tài (giai đoạn II) (Phụ lục số 33 của Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021) Khác 02/04/2024
11 02/2024/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Khác 02/04/2024
12 01/2024/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định về dịnh mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khác 02/04/2024
13 80/GM-TTr Giấy mời dự hội nghị giao ban Quý I/2024 Nội chính 01/04/2024
14 216/TTr-NV4 V/v công khai, minh bạch trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn và PCTN Nội chính 19/03/2024
15 199/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2019 - 2023 Khác 29/02/2024
16 159/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Kế hoạch triển khai phong trào thi đua; Quy chế hoạt động và nội dung giao ước thi đua năm 2024 Nội chính 27/02/2024
17 153/TTr-VP V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2024 Nội chính 27/02/2024
18 811-TB/TU Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xếp loại các tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 Thi đua khen thưởng 23/02/2024
19 116-NQ/BCSĐ Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024 Thanh tra 30/01/2024
20 115-NQ/BCSĐ Nghị quyết v/v tăng cường LĐ chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành TTr 2024 Thanh tra 30/01/2024
Trang 1/3|<<123>>|

Thống kê truy cập

Online : 7761
Đã truy cập : 138408558