Ngày 18 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024
Số ký hiệu 116-NQ/BCSĐ Hình thức văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 30/01/2024 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Nghị quyết Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2024

Thống kê truy cập

Online : 6623
Đã truy cập : 138274445