Ngày 20 tháng 4 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Số ký hiệu 131-QĐ/TW Hình thức văn bản Quy định
Ngày ban hành 27/10/2023 Người ký Khác
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Văn bản khác :

Thống kê truy cập

Online : 7007
Đã truy cập : 138483026