Ngày 25 tháng 2 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Khối NC)
Số ký hiệu 173/BC-KNC Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 04/12/2023 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng File đính kèm
Nội dung Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Khối NC)
Văn bản khác :

Thống kê truy cập

Online : 4547
Đã truy cập : 131065078