Ngày 25 tháng 2 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (Khối NC)
Số ký hiệu 27/TTr-KNC Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 04/12/2023 Người ký Trần Quang Ứng
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng File đính kèm
Nội dung Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (Khối NC)
Văn bản khác :

Thống kê truy cập

Online : 4731
Đã truy cập : 131062650