Ngày 25 tháng 2 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trọng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 32-QĐ/TU Hình thức văn bản Quy định
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Khác
Lĩnh vực Nội chính File đính kèm
Nội dung Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trọng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh
Văn bản khác :

Thống kê truy cập

Online : 5064
Đã truy cập : 131060663