Ngày 25 tháng 2 năm 2024
HOTLINE TIẾP NHẬN TỐ CÁO THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: - Điện thoại: 0222.3.822.364 - Email: thanhtra@bacninh.gov.vn - Website: https://nguoidan.bacninh.gov.vn

Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 30-CT/TU Hình thức văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Khác
Lĩnh vực Nội chính File đính kèm
Nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Văn bản khác :

Thống kê truy cập

Online : 4755
Đã truy cập : 131063027