Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023

28/11/2023 16:38 Số lượt xem: 86

(BNP) – Sáng 21/11, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng Tòa án Nhân dân tỉnh - Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính năm 2024.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm các đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh được phân công làm Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh. Trong năm, các đơn vị trong Khối đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các ngành phát động; đoàn kết, thống nhất cao, tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo bản đăng ký giao ước thi đua. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nổi bật là triển khai bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiểm sát thi hành án…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay... mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là những tấm gương trong khi thi hành nhiệm vụ của các chiến sỹ Công an, Quân đội.

Chánh Thanh tra tỉnh Trần Quang Ứng phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, các sở, ngành trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; đẩy mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cơ quan với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thực thi và hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, cách làm hay, sáng tạo…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan Nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024 được dự báo là năm tiếp tục có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cơ quan với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thực thi và hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực. Việc đề xuất khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, tránh đề xuất khen thưởng tràn lan.

Hội nghị tiến hành biểu quyết suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023 và thống nhất chỉ định đơn vị Tòa án Nhân dân tỉnh là Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2024.

N.N

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/