Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh   168

Từ ngày : 13/09/2022
Đến ngày : 13/10/2022
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
Không tìm thấy dữ liệu

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 8
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 12/TB-TTr V/v phân công điều hành, giải quyết công việc của cơ quan Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 01/08/2022
2 05/KH-TĐKT Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 Thanh tra 26/01/2022
3 01/CTKHHĐ-TTr Chương trình, kế hoạch hành động Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Thanh tra 21/01/2022
4 36/KH-TTr Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 Thanh tra 31/12/2021
5 158/QĐ-TTr Quyết định v/v ban hành Bảng điểm đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 30/12/2021
6 113/TTr-NV4 V/v hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 Thanh tra 04/03/2021
7 11/TB-TTr Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của chánh thanh tra tỉnh bắc ninh năm 2021 Thanh tra 09/12/2020
8 98/QĐ-TTr Quyết định v/v ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 26/10/2018
Trang 1/1|<<1

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4084
Đã truy cập : 73326135