Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tập huấn kiến thức về thương mại điện tử và chuyển đổi số trong kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2023
Số ký hiệu 01/KHLN-UBND-TTCT Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/11/2023 Người ký Chu Thanh Hải
Lĩnh vực Thương mại, du lịch File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tập huấn kiến thức về thương mại điện tử và chuyển đổi số trong kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2023