Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước thành phố Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 45/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 10/11/2023 Người ký Nguyễn Mạnh Hiếu
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước thành phố Bắc Ninh năm 2023