Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Số ký hiệu 160/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 01/11/2023 Người ký Chu Thanh Hải
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh