Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch
Số ký hiệu 2676/UBND-VHTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/11/2023 Người ký Nguyễn Mạnh Hiếu
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch