Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 632
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 2798/UBND-VP V/v sử dụng phiếu trình văn bản Hành chính 23/11/2023
2 2713/UBND-CA Về việc triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ Hành chính 16/11/2023
3 2692/UBND-KT V/v xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi mới phát sinh tháng 10/2023. Hành chính 14/11/2023
4 167/KH-UBND Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 14/11/2023
5 2724/UBND-KT Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIS Nông nghiệp 14/11/2023
6 182/TB-UBND Thông báo Về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ ngày 15/11/2023 của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Hành chính 14/11/2023
7 163/KH-UBND KH Triển khai kiêm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 13/11/2023
8 2676/UBND-VHTT Về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch Hành chính 13/11/2023
9 2690/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất thuê trên địa bàn thành phố Hành chính 13/11/2023
10 164/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, TDTT, du lịch, lễ hội, quảng cáo và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh - năm 2024 Hành chính 13/11/2023
11 01/KHLN-UBND-TTCT Kế hoạch tập huấn kiến thức về thương mại điện tử và chuyển đổi số trong kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2023 Thương mại, du lịch 10/11/2023
12 165/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) Hành chính 10/11/2023
13 45/KH-UBND KẾ HOẠCH Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước thành phố Bắc Ninh năm 2023 Hành chính 10/11/2023
14 179/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hành chính 10/11/2023
15 2671/UBND-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2023 Hành chính 10/11/2023
16 2680/UBND-VP V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở Nội chính 10/11/2023
17 2632/UBND-TCKH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Bắc Ninh Hành chính 07/11/2023
18 2616/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 11/2023 Hành chính 04/11/2023
19 160/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 01/11/2023
20 152/KH-UBND1 KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục; bệnh viện, phòng khám tư nhân; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh Hành chính 01/11/2023
Trang 1/32|<<123456>>|