Thường trực HĐND thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 15544

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH:

 
 
 
 
Đ/c: Nguyễn Hoàng Long
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
 
Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII.

 

Đ/c: Nguyễn Thanh Mai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII.

 

Đ/c: Đỗ Chu Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy,
 
Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XXII.

 

Đ/c: Nguyễn Trung Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy,
 
Trưởng ban KT-XH HĐND thành phố khóa XXII.

 

BAN PHÁP CHẾ:

Stt

Họ và Tên

Chức vụ hiện nay

Chức danh

1

Ông Đỗ Chu Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Trưởng Ban Pháp chế 

HĐND thành phố

Phó Trưởng ban

3

Ông Trịnh Đăng Cảnh

Phó Trưởng Công an TP

Ủy viên ban

4

Ông Trần Quang Lịch

Bí thư Đảng ủy phường Đáp Cầu.

Ủy viên ban

5

 Bà Nguyễn Thị Túc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Dương.

Ủy viên ban

 

3. BAN KINH TẾ- XÃ HỘI:

Stt

Họ và Tên

Chức vụ hiện nay

Chức danh

1

Ông Nguyễn Trung Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Thì Chuyền

Phó Trưởng Kinh tế - xã hội HĐND thành phố

Phó Trưởng ban

3

Bà Nguyễn Thị Hương

Phó Ban Tổ chức Thành ủy

Ủy viên ban

4

Ông Vương Quốc Khánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Suối Hoa.

Ủy viên ban

5

Ông Nguyễn Văn Thắng  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Xá.

Ủy viên ban

Nguồn: HĐND thành phố