Thông tin liên hệ Thành phố Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 20376

STT

Cơ quan, tổ chức

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Thư điện tử

Thành ủy

1

Thành ủy Bắc Ninh

Tạ Đăng Đoan

Bí thư Thành ủy

0913260127

tddoan.bn@bacninh.gov.vn

2

Văn phòng Thành ủy

Trần Quang Lộc

Chánh Văn phòng

0913329668

tqloc.bn@bacninh.gov.vn

3

Ban Tổ chức Thành ủy

Nguyễn Trung Dũng

Trưởng ban

0941275888

ntdung.bn@bacninh.gov.vn

4

Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Đỗ Chu Hưng

Chủ nhiệm UBKT

0914995995

dchung.bn@bacninh.gov.vn

5

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Nguyễn Đức Hiện

Trưởng ban

0904321528

ndhien.bn@bacninh.gov.vn

6

Ban Dân vận Thành ủy

Trương Ngọc Trang

Trưởng ban

0888728632

tntrang.bn@bacninh.gov.vn

UBND thành phố

7

UBND thành phố

Nguyễn Song Hà

Chủ tịch UBND TP

0913358225

nsha.bn@bacninh.gov.vn

8

Văn phòng HĐND-UBND TP

Trần Minh Tú

Chánh Văn phòng

0981252585

tmtu.bn@bacninh.gov.vn

9

Phòng Nội vụ thành phố

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Phòng

0904261444

nvhung.bn@bacninh.gov.vn

10

Phòng Tư pháp thành phố

Dương Tố Uyên

Trưởng Phòng

0977076974

dtuyen.bn@bacninh.gov.vn

11

Thanh tra thành phố

Nguyễn Thi Khuy

Chánh Thanh tra

0912244658

ntkhuy1.bn@bacninh.gov.vn

12

Phòng Quản lý đô thị thành phố

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trưởng Phòng

0904460444

nnhieu.bn@bacninh.gov.vn

13

Phòng Tài nguyên & Môi trường

Nguyễn Công Vạn

Trưởng Phòng

0913066788

ncvan.bn@bacninh.gov.vn

14

Phòng Kinh tế TP

Trịnh Xuân Nhàn

Trưởng Phòng

0912366983

txnhan.bn@bacninh.gov.vn

15

Phòng Tài chính - Kế hoạch TP

Nguyễn Thị Phúc

Trưởng Phòng

0982389966

ntphuc.bn@bacninh.gov.vn

16

Phòng Giáo dục Đào tạo TP

Nguyễn Cương Nghị

Trưởng Phòng

0912429904

ncnghi.bn@bacninh.gov.vn

17

Phòng Văn hóa Thông tin TP

Nguyễn Thị Hải

Trưởng Phòng

0949986833

nthai2.bn@bacninh.gov.vn

18

Phòng Y tế TP

Đặng Quang Ảnh

Trưởng Phòng

0982851694

dqanh.bn@bacninh.gov.vn

19

Phòng LĐTB và xã hội TP

Đặng Thị Hiền

Trưởng Phòng

0982181515

dthien.bn@bacninh.gov.vn

20

Trung tâm Hành chính công

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc

0836691999

nqtuan.bn@bacninh.gov.vn

21

Công an thành phố

Nguyễn Hồng Vỵ

Trưởng Công an

0912026474

ca.bn@bacninh.gov.vn

22

BCH Quân sự thành phố

Nguyễn Trọng Liên

Chỉ huy trưởng

0906011998

 

23

Toà án nhân dân thành phố

Đỗ Văn Đại

Chánh án

0912018161

tand.bn@bacninh.gov.vn

24

Viện kiểm soát nhân dân

Ngô Minh Hiệu

Viện trưởng

0982850769

vks.bn@bacninh.gov.vn

25

Chi cục thi hành án

Nguyễn Đắc Hùng

Chi cục trưởng

0912330414

cctha.bn@bacninh.gov.vn

26

Ban Quản lý dự án xây dựng

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc

0888666118

ntthanh.bn@bacninh.gov.vn

27

Đội Quản lý trật tự đô thị

Ngô Văn Thúc

Đội trưởng

0916015299

nvthuc.bn@bacninh.gov.vn

28

Điện lực thành phố

Nguyễn Minh Sơn

Giám đốc

0963012135

bqlc.bn@bacninh.gov.vn

29

Ban Quản lý chợ

Nguyễn Hữu Đốc

Giám đốc

0948829859

bqlc.bn@bacninh.gov.vn

30

Đội Quản lý thị trường số 1

Trần Quang Tý

Đội trưởng

0912242181

dqltts1.bn@bacninh.gov.vn

31

Chi cục thống kê

Nguyễn Mạnh Khoa

Chi cục trưởng

02223821960

cctk.bn@bacninh.gov.vn

32

XN khai thác công trình thuỷ lợi

Nguyễn T Ngọc Thuỷ

Giám đốc

0912466757

xnktcttl.bn@bacninh.gov.vn

33

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Diêm Quốc Thịnh

Giám đốc

0912521377

dqthinh.bn@bacninh.gov.vn

34

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố BN

Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc

0982710576

nthien.bn@bacninh.gov.vn

35

Trung tâm y tế TP

Lại Thị Nguyệt

Giám đốc

0912519396

ttyt.syt@bacninh.gov.vn

36

Hội Chữ thập đỏ

Nguyễn Thế Chương

Chủ tịch Hội

0913044118

ntchuong.bn@bacninh.gov.vn

Các phường

1

Đảng ủy phường Ninh Xá

Nguyễn Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

0902200499

nvthang1.bn@bacninh.gov.vn

2

UBND phường Ninh Xá

Nguyễn Quốc Chung

Chủ tịch UBND phường

0904868616

nqchung.bn@bacninh.gov.vn

3

Đảng ủy phường Kim Chân

Đỗ Văn Công

Bí thư Đảng ủy

0904614887

dvcong.bn@bacninh.gov.vn

4

UBND phường Kim Chân

Nguyễn Sỹ Chung

Chủ tịch UBND phường

0945007856

nschung.bn@bacninh.gov.vn

5

Đảng ủy phường Vũ Ninh

Nguyễn Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy

0903493131

nhquang.bn@bacninh.gov.vn

6

UBND phường Vũ Ninh

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch UBND phường

0915179779

nvtien.bn@bacninh.gov.vn

7

Đảng ủy phường Hạp Lĩnh

Vũ Xuân Toàn

Bí thư Đảng ủy

0982961348

vxtoan.bn@bacninh.gov.vn

8

UBND phường Hạp Lĩnh

Nguyễn Đăng Trọng

Chủ tịch UBND phường

0988258080

ndtrong.bn@bacninh.gov.vn

9

Đảng ủy phường Kinh Bắc

Nguyễn Thúy Tình

Bí thư Đảng ủy

0914920079

nttinh.bn@bacninh.gov.vn

10

UBND phường Kinh Bắc

Nguyễn Kinh Quyền

Chủ tịch UBND phường

0946116609

nkquyen.bn@bacninh.gov.vn

11

Đảng ủy phường Thị Cầu

Vũ Xuân Hùng

Bí thư Đảng ủy

0913026792

vxhung@bacninh.gov.vn

12

UBND phường Thị Cầu

Nguyễn Văn Đĩnh

Chủ tịch UBND phường

0985545734

nvdinh@bacninh.gov.vn

13

Đảng ủy phường Suối Hoa

Vương Quốc Khánh

Bí thư Đảng ủy

0962286968

vqkhanh.bn@bacninh.gov.vn

14

UBND phường Suối Hoa

Lê Hữu Hào

Chủ tịch UBND phường

0982192776

lhhao.bn@bacninh.gov.vn

15

Đảng ủy phường Vệ An

Hoàng Mạnh Chiến

Bí thư Đảng ủy

0398215846

hmchien.bn@bacninh.gov.vn

16

UBND phường Vệ An

Hoàng Mạnh Chiến

Chủ tịch UBND phường

0398215846

hmchien.bn@bacninh.gov.vn

17

Đảng ủy phường Vạn An

Đặng Viết Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

0969358699

dvnghia.bn@bacninh.gov.vn

18

UBND phường Vạn An

Tống Quang Thanh

Chủ tịch UBND phường

0966679629

tqthanh1.bn@bacninh.gov.vn

19

Đảng ủy phường Đại Phúc

Nguyễn Duy Chung

Bí thư Đảng ủy

0904 035 988

ndchung.bn@bacninh.gov.vn

20

UBND phường Đại Phúc

Trần Đức Thiện

Chủ tịch UBND phường

0973917666

tdthien.bn@bacninh.gov.vn

21

Đảng ủy phường Phong Khê

Nguyễn Hà

Bí thư Đảng ủy

0912259606

nha.bn@bacninh.gov.vn

22

UBND phường Phong Khê

Lê Văn Tấn

Chủ tịch UBND phường

0986643766

lvtan.bn@bacninh.gov.vn

23

Đảng ủy phường Khắc Niệm

Nguyễn Tiến Lợi

Bí thư Đảng ủy

0982838167

ntloi.bn@bacninh.gov.vn

24

UBND phường Khắc Niệm

Nguyễn Thanh Đôn

Chủ tịch UBND phường

0915101302

ntdon.bn@bacninh.gov.vn

25

Đảng ủy phường Võ Cường

Diêm Quốc Dũng

Bí thư Đảng ủy

0948145656

dqdung.bn@bacninh.gov.vn

26

UBND phường Võ Cường

Nguyễn Văn Toàn

Chủ tịch UBND phường

0902102397

nvtoan1.bn@bacninh.gov.vn

27

Đảng ủy phường Đáp Cầu

Trần Quang Lịch

Bí thư Đảng ủy

0986.059223

tqlich.bn@bacninh.gov.vn

28

UBND phường Đáp Cầu

Hạ Thế Long

Chủ tịch UBND phường

0983259890

htlong.bn@bacninh.gov.vn

29

Đảng ủy phường Khúc Xuyên

Phạm Đức Biển

Bí thư Đảng ủy

0983674818

pdbien.bn@bacninh.gov.vn

30

UBND phường Khúc Xuyên

Phạm Đức Biển

Chủ tịch UBND phường

0983674818

pdbien.bn@bacninh.gov.vn

31

Đảng ủy phường Hòa Long

Nguyễn Văn lê

Bí thư Đảng ủy

0395655165

nvle.bn@bacninh.gov.vn

32

UBND phường Hòa Long

Ngô Công Thiết

Chủ tịch UBND phường

0988817688

ncthiet.bn@bacninh.gov.vn

33

Đảng ủy phường Nam Sơn

Nguyễn Ngọc Chanh

Bí thư Đảng ủy

0989198516

nnchanh.bn@bacninh.gov.vn

34

UBND phường Nam Sơn

Nguyễn Văn Hoằng

Chủ tịch UBND phường

0967138035

nvhoang.bn@bacninh.gov.vn

35

Đảng ủy phường Vân Dương

Nguyễn Thị Túc

Bí thư Đảng ủy

0914339504

nttuc.bn@bacninh.gov.vn

36

UBND phường Vân Dương

Hà Văn Trọng

Chủ tịch UBND phường

0917633055

hvtrong.bn@bacninh.gov.vn

37

Đảng ủy phường Tiền An

Nguyễn Tuấn Minh

Bí thư Đảng ủy

0915278760

ntminh.bn@bacninh.gov.vn

38

UBND phường Tiền An

Nguyễn Đức Thành

Chủ tịch UBND phường

0964222727

ndthanh.bn@bacninh.gov.vn

Admin