UBND thành phố Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 17646
UBND thành phố Bắc Ninh
Trụ sở UBND thành phố Bắc Ninh
         Địa chỉ: Số 217 - Đường Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
A. Cơ quan quản lý nhà nước
-         Văn phòng HĐND-UBND thành phố
-        Trung tâm Hành chính công thành phố
-         Phòng Nội vụ
-         Phòng Kinh tế
-         Phòng Tài nguyên và Môi trường
-         Phòng Quản lý đô thị
-         Phòng Văn hóa và Thông tin
-         Phòng Tư pháp
-         Phòng Tài chính - Kế hoạch
-         Phòng Giáo dục và Đào tạo
-         Phòng Lao động Thương binh và xã hội
-        Phòng  Thanh tra thành phố
-         Phòng Y tế.
B. Đơn vị sự nghiệp
-         Đài phát thanh thành phố
-         Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố
-         Ban Quản lý dự án xây dựng
-         Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành phố
-         Đội quản lý trật tự đô thị
-         Hội đông y - Hội chữ thập đỏ
-         Hội người mù
-         Hội người cao tuổi
Nguồn: UBND thành phố