Danh sách Người phát ngôn của các cơ quan khối Đảng, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Bắc Ninh

14/01/2021 08:00 Số lượt xem: 9908
STT Tên cơ quan, đơn vị Họ và tên
Người phát ngôn
Chức danh Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Các cơ quan khối Thành ủy
1 Thành ủy Bắc Ninh Tạ Đăng Đoan Bí thư Thành ủy 0913260127 tddoan.bn@bacninh.gov.vn
2 Văn phòng Thành ủy Trần Quang Lộc Chánh Văn phòng 0913329668 tqloc.bn@bacninh.gov.vn
3 Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trung Dũng Trưởng ban 0941275888 ntdung.bn@bacninh.gov.vn
4 Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đỗ Chu Hưng Chủ nhiệm UBKT 0914995995 dchung.bn@bacninh.gov.vn
5 Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đức Hiện Trưởng ban 0904321528 ndhien.bn@bacninh.gov.vn
6 Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Công Vạn Trưởng ban 0913066788 ncvan.bn@bacninh.gov.vn
Các cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể
1 Mặt trận Tổ quốc TP Trương Ngọc Trang Chủ tịch 0888728632 tntrang.bn@bacninh.gov.vn
2 Hội Nông dân TP Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch 0914233986 nvdat.bn@bacninh.gov.vn
3 Hộ̣i Cựu chiến binh TP Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch 0967191499 ndthang2.bn@bacninh.gov.vn
4 Hội Liên hiệp phụ nữ TP Quách Thị Ánh Chủ tịch 0915676116 qtanh.bn@bacninh.gov.vn
5 Liên đoàn lao động TP Đặng Thị Hải Chủ tịch 0912298673 dthai.ldld@bacninh.gov.vn
6 Thành Đoàn Trần Thu Hà Bí thư 0973972998 ttha.bn@bacninh.gov.vn
Các cơ quan, đơn vị khối UBND thành phố
1 UBND thành phố Nguyễn Song Hà Chủ tịch UBND TP 0913358225 nsha.bn@bacninh.gov.vn
2 Văn phòng HĐND-UBND TP Hoàng Tiến Hà Phó Chánh VP  0913576476 htha.bn@bacninh.gov.vn
3 Phòng Nội vụ thành phố Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng 0904261444 nvhung.bn@bacninh.gov.vn
4 Phòng Tư pháp thành phố Dương Tố Uyên Trưởng Phòng 0977076974 dtuyen.bn@bacninh.gov.vn
5 Thanh tra thành phố Nguyễn Thi Khuy Chánh Thanh tra 0912244658 ntkhuy1.bn@bacninh.gov.vn
6 Phòng Quản lý đô thị TP Nguyễn Ngọc Hiếu Trưởng Phòng 0904460444 nnhieu.bn@bacninh.gov.vn
7 Phòng TNMT thành phố Trần Minh Tú Trưởng Phòng 0981252585 tmtu.bn@bacninh.gov.vn
8 Phòng Kinh tế TP Nguyễn Thị Phúc Trưởng Phòng 0982389966 ntphuc.bn@bacninh.gov.vn
9 Phòng TC - Kế hoạch TP Trần Văn Long Trưởng Phòng 0913260937 tvlong.bn@bacninh.gov.vn
10 Phòng GD & Đào tạo TP Nguyễn Cương Nghị Trưởng Phòng 0912429904 ncnghi.bn@bacninh.gov.vn
11 Phòng VH & TT TP Nguyễn Thị Hải Trưởng Phòng 0949986833 nthai2.bn@bacninh.gov.vn
12 Phòng Y tế TP Đặng Quang Ảnh Trưởng Phòng 0982851694 dqanh.bn@bacninh.gov.vn
13 Phòng LĐ,TB&XH TP Đặng Thị Hiền Trưởng Phòng 0982181515 dthien.bn@bacninh.gov.vn
14 TT Hành chính công TP Nguyễn Quốc Tuấn Giám đốc 0912112307 nqtuan.bn@bacninh.gov.vn
15 Công an thành phố Nguyễn Văn Bình Trưởng Công an 0912056179 ca.bn@bacninh.gov.vn
16 BCH Quân sự thành phố Nguyễn Trọng Liên Chỉ huy trưởng 0906011998  
17 Toà án nhân dânTP Nguyễn Văn Hồng Phó Chánh án  0986987566 tand.bn@bacninh.gov.vn
18 VKS nhân dân TP Ngô Minh Hiệu Viện trưởng 0982850769 vks.bn@bacninh.gov.vn
19 Chi cục thi hành án TP Nguyễn Văn Tiến Chi cục trưởng 0915807377 cctha.bn@bacninh.gov.vn
20 BQL dự án xây dựng TP Nguyễn Trung Thành Giám đốc 0888666118 ntthanh.bn@bacninh.gov.vn
21 Đội QL trật tự đô thị TP Ngô Văn Thúc Đội trưởng 0916015299 nvthuc.bn@bacninh.gov.vn
22 Điện lực thành phố Nguyễn Minh Sơn Giám đốc 0963012135 bqlc.bn@bacninh.gov.vn
23 Ban Quản lý chợ Nguyễn Hữu Đốc Giám đốc 0948829859 bqlc.bn@bacninh.gov.vn
24 Đội QL thị trường số 1 Trần Quang Tý Đội trưởng 0912242181 dqltts1.bn@bacninh.gov.vn
25 Chi cục thống kê Nguyễn Mạnh Khoa Chi cục trưởng 02223821960 cctk.bn@bacninh.gov.vn
26 XN khai thác công trình thuỷ lợi TP Nguyễn Văn Lương Giám đốc 0976547587 xnktcttl.bn@bacninh.gov.vn
27 TT Dịch vụ nông nghiệp TP Diêm Quốc Thịnh Giám đốc 0912521377 dqthinh.bn@bacninh.gov.vn
28 Trung tâm VH, Thể thao và Truyền thông thành phố Nguyễn Thị Hiền Giám đốc 0982710576 nthien.bn@bacninh.gov.vn
29 Trung tâm Y tế TP Lại Thị Nguyệt Giám đốc 0912519396 ttyt.bn@bacninh.gov.vn
30 Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Thế Chương Chủ tịch Hội 0913044118 ntchuong.bn@bacninh.gov.vn
UBND các phường
1 Đảng ủy phường Ninh Xá Nguyễn Văn Thắng Bí thư Đảng ủy 0902200499 nvthang1.bn@bacninh.gov.vn
2 UBND phường Ninh Xá Nguyễn Quốc Chung Chủ tịch UBND phường 0904868616 nqchung.bn@bacninh.gov.vn
3 Đảng ủy phường Kim Chân Đỗ Văn Công Bí thư Đảng ủy 0904614887 dvcong.bn@bacninh.gov.vn
4 UBND phường Kim Chân Nguyễn Sỹ Chung Chủ tịch UBND phường 0945007856 nschung.bn@bacninh.gov.vn
5 Đảng ủy, UBND phường Vũ Ninh Nguyễn Văn Tiến Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND phường
0915179779 nvtien.bn@bacninh.gov.vn
6 Đảng ủy phường Hạp Lĩnh Vũ Xuân Toàn Bí thư Đảng ủy 0982961348 vxtoan.bn@bacninh.gov.vn
7 UBND phường Hạp Lĩnh Nguyễn Đăng Trọng Chủ tịch UBND phường 0988258080 ndtrong.bn@bacninh.gov.vn
8 Đảng ủy phường Kinh Bắc Nguyễn Thúy Tình Bí thư Đảng ủy 0914920079 nttinh.bn@bacninh.gov.vn
9 UBND phường Kinh Bắc Nguyễn Kinh Quyền Chủ tịch UBND phường 0946116609 nkquyen.bn@bacninh.gov.vn
10 Đảng ủy phường Thị Cầu Vũ Xuân Hùng Bí thư Đảng ủy 0913026792 vxhung@bacninh.gov.vn
11 UBND phường Thị Cầu Nguyễn Văn Đĩnh Chủ tịch UBND phường 0985545734 nvdinh@bacninh.gov.vn
12 Đảng ủy phường Suối Hoa Vương Quốc Khánh Bí thư Đảng ủy 0962286968 vqkhanh.bn@bacninh.gov.vn
13 UBND phường Suối Hoa Lê Hữu Hào Chủ tịch UBND phường 0982192776 lhhao.bn@bacninh.gov.vn
14 Đảng ủy phường Vệ An Nguyễn Văn Hưng Bí thư Đảng ủy 0868128358 nvhung1.bn@bacninh.gov.vn
15 UBND phường Vệ An Bạch Thị Kiều Loan Chủ tịch UBND phường 0989790269 btkloan.bn@bacninh.gov.vn
16 Đảng ủy phường Vạn An Tạ Huy Trung Bí thư Đảng ủy 0383298268 thtrung.bn@bacninh.gov.vn
17 UBND phường Vạn An Tống Quang Thanh Chủ tịch UBND phường 0966679629 tqthanh1.bn@bacninh.gov.vn
18 Đảng ủy phường Đại Phúc Nguyễn Duy Chung Bí thư Đảng ủy 0904 035 988 ndchung.bn@bacninh.gov.vn
19 UBND phường Đại Phúc Vũ Hoàng PCT phụ trách 0983944599 vhoang.bn@bacninh.gov.vn
20 Đảng ủy phường Phong Khê Nguyễn Hà Bí thư Đảng ủy 0912259606 nha.bn@bacninh.gov.vn
21 UBND phường Phong Khê Lê Văn Tấn Chủ tịch UBND phường 0986643766 lvtan.bn@bacninh.gov.vn
22 Đảng ủy phường Khắc Niệm Nguyễn Tiến Lợi Bí thư Đảng ủy 0982838167 ntloi.bn@bacninh.gov.vn
23 UBND phường Khắc Niệm Nguyễn Thanh Đôn Chủ tịch UBND phường 0915101302 ntdon.bn@bacninh.gov.vn
24 Đảng ủy phường Võ Cường Diêm Quốc Dũng Bí thư Đảng ủy 0948145656 dqdung.bn@bacninh.gov.vn
25 UBND phường Võ Cường Nguyễn Văn Toàn Chủ tịch UBND phường 0902102397 nvtoan1.bn@bacninh.gov.vn
26 Đảng ủy phường Đáp Cầu Trần Quang Lịch Bí thư Đảng ủy 0986.059223 tqlich.bn@bacninh.gov.vn
27 UBND phường Đáp Cầu Hạ Thế Long Chủ tịch UBND phường 0983259890 htlong.bn@bacninh.gov.vn
28 Đảng ủy, UBND phường Khúc Xuyên Phạm Đức Biển Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND phường
0983674818 pdbien.bn@bacninh.gov.vn
29 Đảng ủy phường Hòa Long Nguyễn Văn Lê Bí thư Đảng ủy 0395655165 nvle.bn@bacninh.gov.vn
30 UBND phường Hòa Long Ngô Công Thiết Chủ tịch UBND phường 0988817688 ncthiet.bn@bacninh.gov.vn
31 Đảng ủy phường Nam Sơn Trần Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy 0975809889 tatuan.bn@bacninh.gov.vn
32 UBND phường Nam Sơn Nguyễn Văn Hoằng Chủ tịch UBND phường 0967138035 nvhoang.bn@bacninh.gov.vn
33 Đảng ủy phường Vân Dương Nguyễn Thị Túc Bí thư Đảng ủy 0914339504 nttuc.bn@bacninh.gov.vn
34 UBND phường Vân Dương Hà Văn Trọng Chủ tịch UBND 0917633055 hvtrong.bn@bacninh.gov.vn
35 Đảng ủy phường Tiền An Nguyễn Tuấn Minh Bí thư Đảng ủy 0915278760 ntminh.bn@bacninh.gov.vn
36 UBND phường Tiền An Nguyễn Đức Thành Chủ tịch UBND phường 0964222727 ndthanh.bn@bacninh.gov.vn
Nguồn: UBND thành phố