Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

30/06/2020 09:10 Số lượt xem: 7292
Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh khóa XXII

Nhiệm kỳ 2020-2025

STT

  HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1

  
 
 
 
 Đồng chí: Tạ Đăng Đoan
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy
 

2

 

 
Đồng chí: Nguyễn Hoàng Long
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố

 

3

 

Đồng chí: Nguyễn Song Hà

Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố

  

4

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Mai
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Phó chủ tịch HĐND Thành phố

5

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiếu
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố

6

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

7

 
 
Đồng chí: Đỗ Chu Hưng
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
8

 
 
Đồng chí: Nguyễn Đức Hiện
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng BTG Thành ủy
kiêm Giám đốc TTBDCT thành phố 
9
 
Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban tổ chức Thành ủy 
10
 
Đồng chí: Trương Ngọc Trang
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Chủ tịch MTTQ thành phố
 
11
 
Đồng chí: Nguyễn Trọng Liên
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP 
 
 
12
 
Đồng chí: Nguyễn Công Vạn
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban dân vận Thành ủy
 
 
Nguồn: VPTU