Thống kê truy cập

Online : 6645
Đã truy cập : 138481787

Tập huấn Công tác tài chính, UBKT, Luật thực hiện Dân chủ cơ sở, An toàn giao thông năm 2023

11/11/2023 10:17 Số lượt xem: 182

Ngày 10/11/2023, Công đoàn ngành Y tế phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn công tác tài chính, UBKT, Luật thực hiện Dân chủ cơ sở năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có 160 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra,Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được nghiên cứu các chuyên đề: Công đoàn phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tài chính công đoàn, Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra và Đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, tập trung về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện các văn bản về thu, chi tài chính, hướng dẫn hồ sơ quyết toán các nội dung hoạt động, việc thực hiện chi chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn kiêm nhiệm; hướng dẫn công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn cơ sở…

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt Công tác tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến An toàn giao thông, Đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn cơ sở trao đổi, thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn ở cơ sở. Từ đó vận dụng tốt những kỹ năng vào các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có phẩm chất, trình độ, kỹ năng, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Lê Hồng