Thống kê truy cập

Online : 2825
Đã truy cập : 137933671

Tăng cường phát hiện và thúc đẩy tốc độ thu dung bệnh nhân lao kháng thuốc

01/11/2023 07:53 Số lượt xem: 122

Theo số liệu tổng hợp của Bệnh viện Phổi Trung ương – Chương trình chống lao Quốc gia, tính đến ngày 30/9/2023, việc thu dung điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc trên toàn quốc đạt 61% so với chỉ tiêu năm 2023, trong đó tỉnh Bắc Ninh mới đạt 45%.

Đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc, phát hiện lao tại cộng đồng

Để tăng cường công tác phòng chống lao, phát hiện và thúc đẩy thu dung điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Phổi Bắc Ninh và Trung tâm y tế (TTYT) các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phát hiện và thúc đẩy tốc độ thu dung bệnh nhân lao kháng thuốc.

Tăng cường xét nghiệm vi khuẩn lao kháng thuốc tại Bệnh viện Phổi

Sở Y tế giao Bệnh viện Phổi Bắc Ninh là đầu mối, hướng dẫn chuyên môn, giám sát thường xuyên các hoạt động phòng chống lao tuyến huyện, xã, bảo đảm triển khai hiệu quả Chương trình phòng chống lao quốc gia. Nhập liệu kịp thời dữ liệu ca bệnh lao và lao kháng thuốc lên Hệ thống giám sát và quản lý thông tin VITIMES.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực mạng lưới phòng chống lao trên địa bàn tại tất cả các tuyến (tỉnh, huyện, xã); Tăng cường phát hiện chủ động, tích cực triển khai các hoạt động để tăng phát hiện bệnh nhân lao, lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, ưu tiên sàng lọc tối đa những đối tượng nguy cơ kháng thuốc cao, mở rộng ra các nhóm đối tượng khác theo chủ chương của Chương trình chống lao quốc gia, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiện có, thúc đẩy tốc độ thu dung điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc trong quý IV năm 2023, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

Phạm Côn