Thống kê truy cập

Online : 2882
Đã truy cập : 137932420

Sở Y tế tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số

29/08/2023 15:15 Số lượt xem: 175

Theo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Dân số 6 tháng đầu năm của Sở Y tế cho thấy: Tỷ số giới tính khi sinh tăng cao so với cùng kỳ năm trước (hiện ở mức 122,3 trẻ trai/100 trẻ gái); Có 6/8 huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao là (Từ Sơn 133,9; Quế Võ 126,5; Lương Tài 125,0; Gia Bình 121,7 và Yên Phong 120,5 trẻ trai/100 trẻ gái). Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh của các đối tượng tham gia sàng lọc tại Bệnh viện Sản nhi và các Trung tâm Y tế còn thấp (toàn tỉnh mới đạt 66%).Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt thấp (15,5%) chủ yếu mới chỉ là số được tư vấn, chưa có đối tượng tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân (Chỉ có một số ít đối tượng tham gia khám tại Bệnh viện Sản nhi). Tỷ lệ Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm còn chưa cao, kết quả 7 tháng toàn tỉnh mới đạt 44,5% (Chỉ có 3 huyện đạt tỷ lệ khám trên 50% trở lên là Thuận Thành, Gia Bình và Yên Phong) các đơn vị còn lại chỉ đạt dưới 50%.

Hoạt động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm và được triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số tại các địa bàn triển khai Chiến dịch. Bên cạnh đó, sẽ tập trung vào các nhiệm duy trì mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, vận động không nên kết hôn muộn và không nên sinh con muộn và quá sớm, không sinh dày và không sinh nhiều con, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chuyển đổi nhận thức, hành vi về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản; sức khỏe tiền hôn nhân và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu dân số năm 2023, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện các nội dung sau :Truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cải thiện các nội dung truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, truyền thông đúng đối tượng; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là các trường THPT tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, truyền thông tại nhà trường các nội dung về Dân số - KHHGĐ, nguyên nhân, hậu quả và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh...Tăng cường tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai hiểu và tham gia các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Tăng cường tổ chức chiến dịch khám sức khỏe người cao tuổi lồng ghép với các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.Định kỳ thực hiện đầy đủ, kịp thời các biểu mẫu báo cáo danh sách đối tượng theo đúng Thông tư 01/TT-BYT gửi về các đơn vị đầu mối theo quy định để rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin dữ liệu thống kê dân số.

Nguyễn Huệ