Từ ngày: 14/04/2024  -  Đến ngày: 20/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
14/04/2024
Thứ 2
15/04/2024
Thời gian: 14:00
Họp Hội đồng xây dựng giá KCB không BHYT
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 3
16/04/2024
Thứ 4
17/04/2024
Thứ 5
18/04/2024
Thứ 6
19/04/2024
Thời gian: 08:00
Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 4
Vị trí: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 7
20/04/2024