Từ ngày: 26/11/2023  -  Đến ngày: 02/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
26/11/2023
Thứ 2
27/11/2023
Thứ 3
28/11/2023
Thời gian: 07:30
Kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Vị trí: Thuận Thành
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 4
29/11/2023
Thứ 5
30/11/2023
Thời gian: 08:00
Làm việc tại trường Đại học Y Hà Nội
Vị trí: Đại học Y Hà Nội
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Phó Giám đốc Đào Khắc Hùng
Thời gian: 08:00
Hội thảo khoa học: “Ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới và giải pháp giảm thiểu các nguy cơ nhiễm phóng xạ trong lương thực,thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Vị trí: Sở Khoa học và Công nghệ
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thời gian: 08:00
Họp BCH Đảng bộ tỉnh
Vị trí: TTVH Kinh Bắc
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thời gian: 08:30
Hội thảo về “Hệ thống cấp cứu tại Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp”
Vị trí: Hà Nội
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 6
01/12/2023
Thời gian: 08:00
Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường quản lý ung thư vú tại tỉnh Bắc Ninh 2022-2023”
Vị trí: Hà Nội
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thời gian: 08:00
Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường quản lý ung thư vú tại tỉnh Bắc Ninh 2022-2023”
Vị trí: Hà Nội
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 7
02/12/2023