Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh!

Để triển khai kịp thời, hiệu quả, phát triển toàn diện y, dược cổ truyền nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019, Sở Y tế vừa xây dựng Kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm phát triển toàn diện y, dược cổ truyền; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4305
Đã truy cập : 73324082